امیر تتلو شب که میشه Amir Tataloo Shab Ke Mishe

m

03 نوامبر 2020
دسته:
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

امیر تتلو شب که میشه دانلود آهنگ جدید امیر تتلو بهمراه متن آهنگ و پخش آنلاین آهنگ متن […] امیر تتلو شب که میشه دانلود آهنگ جدید امیر تتلو بهمراه متن آهنگ و پخش آنلاین آهنگ متن آهنگ و پخش آنلاین آهنگ پاییز در سایت موزیک دانلود Amir Tataloo Shab Ke Mishe دانلود آهنگ امیر تتلو متن آهنگ امیر […]

امیر تتلو شب که میشه دانلود آهنگ جدید امیر تتلو بهمراه متن آهنگ و پخش آنلاین آهنگ متن […]

امیر تتلو شب که میشه

دانلود آهنگ جدید امیر تتلو بهمراه متن آهنگ و پخش آنلاین آهنگ

متن آهنگ و پخش آنلاین آهنگ پاییز در سایت موزیک دانلود

Amir Tataloo Shab Ke Mishe

دانلود آهنگ امیر تتلو

متن آهنگ امیر تتلو شب که میشه

گـ؋ـتم ڪه من مال خواب نیستم

شماره یڪ بیداره

شب ڪه میشه بگو با ڪے بخوابم نه نمیشه بدون

شب ڪه میشه جهنم میشه بے تو زیر این سقـ؋ـمون

شب ڪه میشه بگو تو ڪجایے توے یه شهر دور

شب ڪه میشه نمیشه ڪه بخوابم به زور

لعنتے شب ڪه میشه پرم از اشڪ چشام خسته میشه

آخه شب ڪه میشه حس میڪنم یڪے نشسته پیشت

عوضے شب ڪه میشه پرم از اشڪ چشام خسته میشه

خب شب ڪه میشه حس میڪنم یڪے نشسته پیشت

شب خوبه برا ما اما منم و یه معما

ڪه الآن ڪجایے چطور دل ڪندے تو از ما

شب خوبه ولے میدونے پر از چرائه

ڪه چے شد ڪه اینطور خاموش شده چراغت

شب ڪه میشه بدون ؋ـڪرم ر؋ـته پیشت

خیلے میگذره ولے انگار همین هـ؋ـته پیشه

لعنتے شب ڪه میشه ندیدے پرم از پلیدے

؋ـڪر بد لاشے بازے میڪنم هم غریبے

شب ڪه میشه توهم میاد سراغم

پر سایه پر سرصدا میشه اتاقم

شب ڪه میشه ؋ـحش میدم به خودم و تو با هم

دیگه اعتماد ندارم حتے به خدا هم

نه به هیشڪے

وقتے به روے ما دریچه‌اے به نام اطمینان بسته شد

 

تمام آزادی‌هاے زمین را قـ؋ـس ؋ـرا گر؋ـت

تڪست آهنگ شب ڪه میشه امیر تتلو

شب ڪه میشه یه حسّ خسته اے انگار تو تنمه

میدونے شب ڪه میشه دلم میخواد بهت زنگ بزنم هے

میدونے شب ڪه میشه منم و زیرسیگارے تڪ و تنها خـ؋ـه‌ے دود

تو منه دیوونه رو چطور یادت ر؋ـته بگو

منو سنگینے این شب میڪنه خـ؋ـه بدون

جاے خالیت شده تو دلم یه لخته‌ے خون

منم و حسرت اون شب ڪه نگـ؋ـتم تو بمون

منم و حسّ گناه هرشب و خط و نشون

منم و گیجے و قرص

یه حسّ هیچے و بغض

منم و دیدن هرز پریدن هردوئمون

شب ڪه میشه پرم از اشڪ چشام خسته میشه

آخه شب ڪه میشه حس میڪنم یڪے نشسته پیشت

عوضے شب ڪه میشه پرم از اشڪ چشام خسته میشه

خب شب ڪه میشه حس میڪنم یڪے نشسته پیشت

شب ڪه میشه نمیخوام بخوابم تا صبح همینم

تو ڪه میدونستے قاطے همه اینا خل ترینم

یا شب ڪه میشه دلم میخواد بخوابم نبینم

ڪه نیستے من هنوز عاشق نگاتم نگے نه

شب ڪه میشه پهلوتم بغلتم رو تخت

ڪاـ؋ـیه یه تڪست بدے جواب میدم همون وقت

شب ڪه میشه منم و خودمو بالڪنے

یه دیوونه‌ے تنها شدم تو حال ڪنے

شب ڪه میشه میشه صـ؋ـر تا صدم ده ثانیه

مینویسم چیزے ڪه برمیاد از دستام اینه

شب همینه همه چے خطریه میڪنم از بقیه

میشمرم زخم و میزنم بخیه

شب ڪه میشه هنوزم قلبم ازت دلخوره

میمونم تنهایے با یه دنیا دلهره

شب ڪه میشه حوصلم سر میره بے تو بگو خیالت منو ول ڪنه

شب ڪه میشه ؋ـاصله میـ؋ـته به جونم

چے باعث شد ڪه برے ؋ـقط میخوام بدونم

شب ڪه میشه حس میڪنم سیاهے ریشه ڪرده تو من

شب ڪه میشه پرم از اشڪ چشام خسته میشه

آخه شب ڪه میشه حس میڪنم یڪے نشسته پیشت

عوضے شب ڪه میشه پرم از اشڪ چشام خسته میشه

خب شب ڪه میشه حس میڪنم یڪے نشسته پیشت

#