شب که شد وسوسه ی نگاه تو جان مرا خواهد

دکمه بازگشت به بالا