از تو تنها شدم چون ماهی از آب

دکمه بازگشت به بالا