آخه کی مث من کجای دنیا پای درد و دلای اون میشینه

دکمه بازگشت به بالا